Nejstarší dochovaná stavba Makotřas – pozdně barokní šestiboká kaple se zvoničkou z roku 1753. Opravena v roce 1971, při opravě objevena listina z doby vzniku. Kaple je dobře udržována.
Hlavní obrázek místa
kaple na návsi z roku 1753
© Milan Caha 09/2009
Graficke pismenko Makotřasy leží 9 km východně od Kladna u dálnice D7. U obce je z dálnice výjezd exit7. Kaple leží v centru obce nedaleko od obecního úřadu u silnice spojující Středokluky se silnicí vedoucí okolo Lidic z Prahy do Kladna.
Pavel Vítek, 6.3. 2018

  historie

  Ves Makotřasy vznikla pravděpodobně již v 13. století, poprvé zmiňována je roku 1318. Po místní tvrzi nezůstala ani památka a proto je nejstarší zdejší pamětihodností pozdně barokní kaple na návsi. E. Poche sice uvádí její vznik v polovině 19. století, dokumenty nalezené při opravě v roce 1971 však uvádějí rok založení 1753. Jako zakladatel je v tomto dokumentu zmiňován Franciskus Antonius Franek. Obec měla v té době 240 obyvatel, z toho 9

  Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 2. (K - O), Academia, Praha 1978), 20.1. 2010

  popis

  Kaplička je šestiboká, uvnitř kruhová. Kryta je jehlancovou střechou se zvoničkou. Vchod je opatřen kamenným stlačeným obloukem. Kaple je opravená a v dobrém stavu.
  20.1. 2010
  Kaple byla vystavěna v první polovině 19. století. Jedná se o stavbu na osmibokém půdorysu. Osmiboký půdorys má kaple z exteriéru, z interiéru je kruhového půdorysu. Kaple má na jižní straně předsunutou širší tarasní podezdívku s hrubou omítkou. Mírně předstupující sokl je omítnut rovněž hrubě hozenou omítkou. Jednotlivé fasády jsou členěny v nároží malovanými lizénami. Postranní průčelí jsou prolomeny oválnými prázdnými okenními otvory bez

  Pavel Vítek – zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz, 6.3. 2018

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kladno  (KL)
  Makotřasy
  Načítám seznam míst