Graficke pismenko Poloha panského sídla je v dnešním rozvržení obce stále zřetelná. Tvrz stávala na mírném návrší, chráněná dvěma rybníky Sadnice a Kroupovák. V současné době stojí na tvrzišti tři novodobé usedlosti, z nichž největší je Vlnovský statek čp.1. Na jeho průčelí je umístěna pamětní deska, připomínající Jana Hodějovského z Hodějova. Žádná ze současných budov v sobě pravděpodobně neukrývá významnější fragmenty původního zdiva tvrze. Na sever od dnešní zástavby se snad zachoval drobný zbytek původního valu – dobře zřetelného na katastrálním plánu z roku 1890.

Text: popis
18.1. 2010 - Milan Caha (zdroj: T. Durdík, B. Nechvátal, F. Kašička: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Prácheňské museum, Písek 1995)