Graficke pismenko Intaktně dochovaný raně barokní komplex je jednou z nejlépe zachovalých památek svého druhu na Kolínsku. Neorientovaný jednolodní klášterní kostel má rozměry 14×34 metrů a je zakončen pravoúhlým presbytářem. Hlavní průčelí je obráceno na sever, je na něm umístěn pravoúhlý vstupní portál se segmentovým frontonem, reliéfní šternberský erb a socha sv. Františka Serafínského. K východní straně lodi je přistavěna obdélníková kaple sv. Antonína Paduánského, pod kterou je krypta. V ní jsou pochováni příslušníci rodiny zakladatele Adolfa Vratislava ze Šternberka – jeho manželka Anna Lucie Slavatová, jejich syn František Damián ze Šternberka a bratr Štěpán Jiří ze Šternberka. Kromě dalších členů šternberského rodu zde leží důstojníci, kteří padli v bitvě u Kolína (Narcis Comes de Soro či kníže Salm). Zařízení kostela vznikalo bezprostředně po dokončení stavby a dnes představuje unikátně zachovaný barokní interiér. Nejstarší je hlavní oltář, vysvěcený současně s kostelem, s dřevořezbami neznámého autora. Konventní budova je na západním boku kostela, je jednopatrová, se třemi křídly. Na západní straně přiléhá ke klášteru hospodářský dvůr, přístupný z ulice půlkruhově zaklenutou bránou, na něj navazuje klášterní zahrada a bývalý klášterní hřbitov.

Text: popis
2.6. 2010 - Milan Caha (zdroj: www.cestyapamatky.cz)