konsekrační kříže

Graficke pismenko Konsekrační kříže svojanovského kostela jsou vzácně dochovanou památkou na obřad konsekrace čili svěcení kostela. Ve středověké podobě tohoto obřadu světící biskup pomazal posvátným křížmem (olejem) na pěti místech oltář a na dvanácti místech symbolizujících 12 apoštolů zdi kostela. Těchto dvanáct míst pak bylo ve výzdobě označeno tzv. konsekračními kříži. Ty byly obvykle pouze malované (převažovala červená barva) ve formě různě tvarovaného kříže umístěného v kruhu. Díky nejrůznějším mladším přemalbám či výraznějším stavebním úpravám jich u většiny kostelů byla převážná část zničena a pokud se vůbec dochovaly, tak jen ve velmi malém množství, z celého souboru pouze jeden či dva. O to vzácnější jsou konsekrační kříže ve Starém Svojanově, kterých se dochovalo plných 11 z 12. Stalo se tak zřejmě díky tomu, že nebyly jako obvykle malované ale vyvedené z kamene.

 
Graficke pismenko Deset z nich jsou složité ornamentální rovnoramenné kříže jemně tesané do kruhových kamenů, nezajímavější je však poslední jedenáctý vsazený do severní zdi presbytáře vpravo od místa, kde původně stál oltář a jistě ne náhodou přímo nad sanktuáriem, schránkou, která sloužila k uchování Nejsvěžejší svátosti oltářní – ta mohla být v kostele uchovávána teprve po provedení konsekračního obřadu.
 
Graficke pismenko Interpretace tohoto výjevu prošla určitým vývojem, M. Trapp jej v polovině 19. století považoval za alegorii vítězství Kristova nad zlým duchem, Z. Wirth v Soupisu památek si není ani jistý pohlavím horní postavy, jde podle něj buď o Krista nebo o postavu ženy, v takovém případě nabízí výklad výjevu jako alegorii Adama a Evy. Podle současného výkladu je zde vyobrazen Ježíš Kristus na kříži, který vyrůstá z úst ležící postavy Adama, praotce lidského pokolení. Spojení Ukřižování s motivem Adama je poměrně časté, obvykle však bývá Adam představován pouze lebkou, která leží při úpatí kříže, popřípadě z ní kříž přímo vyrůstá. To, že je ve Svojanově zobrazena celá Adamova postava, je tedy naprostým unikátem.

Text: popis
10.1. 2010 - Zany