Kostel svatého Jana Nepomuckého nad Krahulčím

Graficke pismenko Poutní kostel ve stylu dynamického baroka nechali na návrší nad cestou z Telče do Krahulčí postavit majitelé panství, hrabě Franz Anton von Liechtenstein-Kastelkorn a jeho manželka Marie Anna von Hallweil v letech 1726–28 podle projektu zatím neznámého architekta. Stavba na půdorysu latinského kříže byla údajně první v českých zemích, která byla oficiálně zasvěcena Janu Nepomuckému, kanonisovanému pět let před jejím dokončením.

 
Graficke pismenko Velmi vertikálně působící svatyni (při délce lodi 25 m a šířce 8,9 m činí výška věží 28 m) původně završovala kopule, snesená při opravě po prvním požáru kostela (1820 nebo 1830, prameny si protiřečí). Následky druhého požáru, vyvolaného roku 1934 zásahem blesku, byly odstraněny v následujícím roce. Oba požáry významně ochudily vnitřní vybavení kostela, dále redukované v 90. letech 20. století.
 
Graficke pismenko Jižně na kostel navazuje jednopatrová budova, dnes sloužící k individuální rekreaci, která měla snad být první částí nikdy nezřízeného františkánského kláštera. Až do konce II. světové války sloužila jako panská myslivna.

Text: historie
17.1. 2010 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 7. díl, Libri 2008 (kapitola Telč) a informační tabule na kostele


OOO