Po vzniku kupecké osady byl ohrazen jen areál mariánského kostela. Před rokem 1366 vzniklo opevnění města. V I. polovině 16. století opevnění doplnila parkánová zeď s baštami. Od konce 17. století postupně opevnění upadalo, částečně zaniklo.
Hlavní obrázek místa
© Michal Brůža, 07/2007
Graficke pismenko Pozůstatky městských hradeb lze najít především na severní a východní straně historického jádra (zde zejména poměrně široký příkop). Viditelné jsou (kromě obou dochovaných bran: viz samostatná hesla) především rohové bašty parkánové hradby a dům, vzniklý z barbakánu Dačické brány.
Ivan Grisa, 9.1. 2010

  historie

  Městské opevnění ve Slavonicích
  Po vzniku osady německy mluvících kupců byl ohrazen jen areál farního kostela. Dokládá to zmínka o věžové bráně, vedoucí na hřbitov. Toto opevnění ztratilo funkci po roce 1366 (viz dále) a během první poloviny 16. století je nahradily domy, obklopující kostel dodnes. Skutečné městské opevnění získalo město do roku 1366. Kromě zdí a příkopů byly jeho součástí pravděpodobně čtyři brány: Dolní (na západním konci Dolního, dnes Mírového náměstí),

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980 a K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004, 9.1. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  ostatní
  brána, opevnění
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Jindřichův Hradec  (JH)
  Slavonice