Graficke pismenko Dnešní město Jesenice je prvně zmíněno v roce 1321, kdy se hovoří o zdejším vladyckém statku Bořity z Jesenice. V r. 1365 je zmíněna ves jako farní, která byla roku 1409 povýšena na městečko. Kostel sv. Petra a Pavla stojí na místě původního (zřejmě románského) opevněného kostela, který obklopoval starý hřbitov. Současný kostel se dochoval v raně barokní podobě z roku 1686. V roce 1725 byl rozšířen, oprava proběhla v roce 1934. V r. 2008 byl Jesenici vrácen status města.

Text: historie
20.12. 2009 - Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 1, Academia, Praha 1977)