Jednolodní kostel sv. Petra a Pavla na místě zřejmě románského opevněného kostela, raně barokní z r. 1686, na půdorysu kříže, s věží na západě. V r. 1725 rozšířen, oprava v r. 1934. Na hřbitovní zdi sochy, barokní fara v sousedství.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 04/2007
Kostel najdete západně od náměstí, stranou od hlavní Plzeňské ulice, v západní části města. Fara stojí hned vedle kostela.
Prudký Martin, 13.12. 2009

  historie

  Dnešní město Jesenice je prvně zmíněno v roce 1321, kdy se hovoří o zdejším vladyckém statku Bořity z Jesenice. V r. 1365 je zmíněna ves jako farní, která byla roku 1409 povýšena na městečko. Kostel sv. Petra a Pavla stojí na místě původního (zřejmě románského) opevněného kostela, který obklopoval starý hřbitov. Současný kostel se dochoval v raně barokní podobě z roku 1686. V roce 1725 byl rozšířen, oprava proběhla v roce 1934. V r. 2008 byl

  Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 1, Academia, Praha 1977), 20.12. 2009
  Jesenice byla pravděpodobně založena počátkem 14. století století. Původ pojmenování Jesenice zřejmě pochází od jasanového porostu. Na město bylo přeneseno z názvu potoka, nazývaného kdysi Jesenice. Roku 1321 je zaznamenán název Gessennicz a 1352 v poněmčené podobě Jechnicz.
  Prudký Martin podle Zeměpisná jména Československa, 21.12. 2009

  popis

  Kostel je jednolodní stavba na půdorysu kříže. Presbytář je pravoúhlý, boční ramena lodi jsou ukončena trojboce. Na jižní straně je předsíňka s mansardovou stříškou, hranolová věž stojí v západním průčelí. V křížení ramen lodi je oválná kupole, presbytář má valenou klenbu s výsečemi. Zařízení pochází převážně z poloviny 18. století, hlavní oltář je klasicistní (konec 18. století). Na hřbitovní zdi jsou barokní sochy – Immaculata, sv. Jan

  Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 1, Academia, Praha 1977), 20.12. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)
  Jesenice