Graficke pismenko Letohrádek Plaveč stojí na nejvyšším místě kaštanové aleje (580 m nad mořem), která vede od zemědělského dvora stejného jména. Svým tvarem připomíná nedaleký lovecký zámeček Hubert, k němuž příslušel. Sloužil jako místo odpočinku s nádherným výhledem na Doupovské a Krušné hory. Dnes je velice zpustlý a přestože byl v nedávné době vybaven novou střechou stále chátrá. Sousední zemědělský dvůr byl připomínán již před 15. stoletím jako rytířský statek s lenní povinností ke královskému Křivoklátu. V šestnáctém století byl majitelem Viktorin z Kukštejna. V pozdějších časech byl připojen k soseňskému statku a od roku 1620 patří k petrohradskému panství. Nedaleko od něj je i kaplička Panny Marie Všemocné.

Text: historie
13.12. 2009 - Prudký Martin podle zdrojů Vlastivědného muzea v Jesenici u Rakovníka