Rohledna a kříž na Pastevním vrchu nad Růžovou

Graficke pismenko Oblý vrch nad východním okraji Růžové (405 m nad mořem) byl v minulosti odlesněn pastvou dobytka (z této skutečnosti vychází název, zavedený po roce 1945). Daleké výhledy, které poté poskytoval, umožnily jeho využití k ostraze celého kraje. Naposledy zde strážní službu konali rakouští vojáci v zimě 1806–07 (německý název kopce zněl Hutberg – Strážní vrch).

 
Graficke pismenko Roku 1809 zde Johann Christoph Schubert z čp. 182 nechal vztyčit boží muka s mimořádně masivním podstavcem, k nimž chodila procesí o svátku Božího těla. Ještě roku 1868 stál na úbočí kopce dřevěný otočný větrný mlýn.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 ustávala pastva dobytka, což způsobilo postupné zarůstání kopce. V rámci zřízení naučné stezky Růžová zde obec nedávno zřídila jednoduchou dřevěnou rozhlednu.

Text: historie
30.11. 2009 - Ivan Grisa, dle http://jetrichovicko.euweb.cz/turtrasanaucnestezky.htm