Půvpdní tvrz přestavěna okolo r. 1600 na renesanční zámek, barokně upraven poč. 18. století. Úpravy r. 1793, současná klasicistní podoba z r. 1831. V současnosti využíván jako výchovný ústav pro chlapce.
Hlavní obrázek místa
pohled na zámek od východní příjezdové cesty
© D Dohňanský, 7/2014
Graficke pismenko Vzhledem k účelovému využití není zámek příliš atraktivní z turistického hlediska. Interiéry zámku jsou nepřístupné a zámek si lze prohlédnout pouze z exteriéru. Zámek se však nachází v rozsáhlém parku (přes 15 hektarů), který je volně přístupný a jistě stojí za návštěvu, vzhledem ke své unikátnosti. Na začátku 19. století zde bylo vysázeno množtví cizokrajných dřevin, které se dochovaly dodnes. Za zmínku určitě stojí ojedinělý mohutný exemplář cedru libanonského (průměr koruny 15,6 m). Z dalších dřevin je možné jmenovat např. jedli řeckou, kaštan jedlý, jinan dvoulaločný, svitel latnatý, jilm lysý, nahovětvec kanadský atd. Park je využíván i pro ...
David Hamza , 22.11. 2009

  historie

  Ve Višňovém původně stála tvrz, na níž sídlil domácí vladycký rod; bratři Jan a Matouš z Višňového se připomínají již v r. 1234. Od poloviny 15. století drželi tvrz vladykové z Petrovce, později rod z Lipé, v období kolem Bílé hory Zahrádečtí ze Zahrádek, kteří přikoupili ke statku Džbánice a Trstěnice. Na počátku 18. století postavili Jan Gabriel ze Selb a jeho dcera Kateřina Jankovská z Vlašimi na místě tvrze barokní dvouposchoďový zámek s

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Jižní Morava, Svoboda, Praha 1981, 23.11. 2009
  Dnešní podobu získal zámek roku 1831. Až do roku 1838 se majitelé panství poměrně rychle střídali, až Višňové koupili hrabata Spiegel-Diesenbergové, kteří vlastnily zámek až do druhé světové války. Ti nechali zámek přestavět klasicistně a upravovali i park. V parku byly umístěny kamenné vázy, byla zřízena jeskyňka z neopracovaného vápence, tzv. Lurdská kaple. Do parku byla umístěna busta hraběte Kolovrata. Tito poslední majitelé nechali v

  David Hamza , 22.11. 2009
  Višňové
  Tvrz ve vsi Višňovém ležící byla kolébkou vladyk Višňovských z Višňového. Z rodu jejich seděl tu v první polovici 16. století Jindřich, jenž se připomíná r. 1535 a zůstavil tři syny, Jana, Bohuslava a Adama již tak schudlé, že si nemohli ani obydlí své opraviti. Tito bratří drželi roku 1546 tvrz Višňové pustou, dvůr popl. a díl vesnice. Téhož roku se rozdělili; Jan sehnav peněz co mohl a oženiv se se šlechtičnou něco zámožnou, vyplatil bratří

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého IV., 6.3. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Znojmo  (ZN)
  Višňové