Bohutice – zámek – jak šel čas

? – v místě dnešního zámku kdysi stávalo starší sídlo, pozdější gotická tvrz s dvorem.

 
Graficke pismenko počátek 16. století – prastarou tvrz koupil rod Kusých z Mukoděl. 2. polovina 16. století – rod Kusých z Mukoděl se pustil do nákladné přestavby tvrze v renesanční zámek. 1620 – za účast na stavovském povstání byl Kusým z Mukoděl po bitvě na Bílé hoře zámek zkonfiskován. 1624 – zámek získali znojemští jezuité a rozšířili jej o západní křídlo.
 
Graficke pismenko konec 18. století – počátek 20. století – po zrušení řádu se majitelé zámku rychle střídali. 1945 – po osvobození je posledním vlastníkům zámek znovu zkonfiskován a stává se majetkem poválečného Československa, které v něm zřídilo MNV.
 
Graficke pismenko počátek 21. století – zámek je stále majetkem obce, a ta jej účelově využívá pro své potřeby.

Text: historie
23.1. 2010 - daniel rubeš

tianDe Praha

Bohutický zámek se skládá ze dvou křídel. Starší, severní, obsahující v hmotě i původní tvrz, bylo v polovině 16. stolení opatřeno z jedné strany po celé výšce renesančními arkádami. Arkádu nesou v přízemí štíhlé pískovcové pilíře, v patrech toskánské sloupky. Nižší křídlo je barokní a pochází z pol…
popis - David Hamza
První zmínka o vsi Bohuticích je v zakládací listině louckého kláštera z r. 1253. Zdejší tvrz pravděpodobně vybudovali příslušníci rodu z Mukoděl. Písemně je tvrz poprvé připomínaná v roce 1535, kdy Jan z Lipé předal tvrz spolu s dalším majetkem rodu z Mukoděl. Hlavní křídlo s arkádami provedl v mís…
historie - David Hamza
Uprostřed obce Bohutice v sousedství kostela stojí renesanční zámek, který je dnes nejenom místní dominantou, ale také centrem kulturního a společenského dění ve vsi. Bývalo tomu vždy, neboť kdysi zde stávalo starší sídlo, pozdější gotická tvrz s dvorem. Prastarou tvrz koupil počátkem 16. století r…
turistické - daniel rubeš
Jednou z výrazných stavebních památek Bohutic je zámek. Původně se zde nacházela tvrz ze 14. století. Do areálu vstoupíme branou přes nově zrekonstruované nádvoří. Současná renesanční podoba zámku pochází z přelomu 16. a 17. století. Jedná se o trojpodlažní arkádovou budovu se sloupy a pavlačemi. Ar…
turistické - Renata Drozdová
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu