Bohutice – zámek – jak šel čas

? – v místě dnešního zámku kdysi stávalo starší sídlo, pozdější gotická tvrz s dvorem.

 
Graficke pismenko počátek 16. století – prastarou tvrz koupil rod Kusých z Mukoděl. 2. polovina 16. století – rod Kusých z Mukoděl se pustil do nákladné přestavby tvrze v renesanční zámek. 1620 – za účast na stavovském povstání byl Kusým z Mukoděl po bitvě na Bílé hoře zámek zkonfiskován. 1624 – zámek získali znojemští jezuité a rozšířili jej o západní křídlo.
 
Graficke pismenko konec 18. století – počátek 20. století – po zrušení řádu se majitelé zámku rychle střídali. 1945 – po osvobození je posledním vlastníkům zámek znovu zkonfiskován a stává se majetkem poválečného Československa, které v něm zřídilo MNV.
 
Graficke pismenko počátek 21. století – zámek je stále majetkem obce, a ta jej účelově využívá pro své potřeby.

Text: historie
23.1. 2010 - daniel rubeš