Graficke pismenko Uprostřed obce Bohutice v sousedství kostela stojí renesanční zámek, který je dnes nejenom místní dominantou, ale také centrem kulturního a společenského dění ve vsi. Bývalo tomu vždy, neboť kdysi zde stávalo starší sídlo, pozdější gotická tvrz s dvorem.

 
Graficke pismenko Prastarou tvrz koupil počátkem 16. století rod Kusých z Mukoděl, jenž se v 2. polovině téhož století pustil do nákladné přestavby starého sídla v renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře byla Kusým za jejich účast na stavovském povstání jednokřídlá budova o dvou patrech s arkádovými ochozy zkonfiskována. Když poté získali zámek znojemští jezuité, nechali objekt rozšířit o západní křídlo a na nádvoří vystavěli barokní kašnu se sochou svatého Floriána. Po zrušení řádu se majitelé stavby rychle střídali a protože poslední soukromý vlastník zámku se v období Protektorátu netajil svými proněmeckými postoji, byl zámek po osvobození v roce 1945 zkonfiskován znovu. Nemovitost se stala vlastnictvím poválečného Československého státu, do interiérů se nastěhovalo vedení obce a to zde zůstalo až do současnosti.
 
Graficke pismenko Dnes má pozdně renesanční zámek Bohutice tvarované komíny, zastřešenou hranolovou vížku a arkády ve všech patrech. V dvoupatrové budově půdorysného tvaru písmene „L“ najdeme pracovnu starosty i další obecní kanceláře, Mateřskou školu, Infocentrum a dětskou poradnu. Skoro ve všech místnostech zůstala na stropech štuková zrcadla, a v bývalém modrém salonku v prvním patře (současná zasedací místnost) je dochována původní stropní výmalba. Za zmínku stojí také renovovaná zámecká kaple v přízemí.
 
Graficke pismenko Zámek je majetkem obce a i když není provozován jako kulturní památka s návštěvnickým režimem, je v čase úředních hodin pro veřejnost otevřen.

Text: turistické
23.1. 2010 - daniel rubeš