Graficke pismenko Uprostřed obce Bohutice v sousedství kostela stojí renesanční zámek, který je dnes nejenom místní dominantou, ale také centrem kulturního a společenského dění ve vsi. Bývalo tomu vždy, neboť kdysi zde stávalo starší sídlo, pozdější gotická tvrz s dvorem.

 
Graficke pismenko Prastarou tvrz koupil počátkem 16. století rod Kusých z Mukoděl, jenž se v 2. polovině téhož století pustil do nákladné přestavby starého sídla v renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře byla Kusým za jejich účast na stavovském povstání jednokřídlá budova o dvou patrech s arkádovými ochozy zkonfiskována. Když poté získali zámek znojemští jezuité, nechali objekt rozšířit o západní křídlo a na nádvoří vystavěli barokní kašnu se sochou svatého Floriána. Po zrušení řádu se majitelé stavby rychle střídali a protože poslední soukromý vlastník zámku se v období Protektorátu netajil svými proněmeckými postoji, byl zámek po osvobození v roce 1945 zkonfiskován znovu. Nemovitost se stala vlastnictvím poválečného Československého státu, do interiérů se nastěhovalo vedení obce a to zde zůstalo až do současnosti.
 
Graficke pismenko Dnes má pozdně renesanční zámek Bohutice tvarované komíny, zastřešenou hranolovou vížku a arkády ve všech patrech. V dvoupatrové budově půdorysného tvaru písmene „L“ najdeme pracovnu starosty i další obecní kanceláře, Mateřskou školu, Infocentrum a dětskou poradnu. Skoro ve všech místnostech zůstala na stropech štuková zrcadla, a v bývalém modrém salonku v prvním patře (současná zasedací místnost) je dochována původní stropní výmalba. Za zmínku stojí také renovovaná zámecká kaple v přízemí.
 
Graficke pismenko Zámek je majetkem obce a i když není provozován jako kulturní památka s návštěvnickým režimem, je v čase úředních hodin pro veřejnost otevřen.

Text: turistické
23.1. 2010 - daniel rubeš

tianDe Praha

Bohutický zámek se skládá ze dvou křídel. Starší, severní, obsahující v hmotě i původní tvrz, bylo v polovině 16. stolení opatřeno z jedné strany po celé výšce renesančními arkádami. Arkádu nesou v přízemí štíhlé pískovcové pilíře, v patrech toskánské sloupky. Nižší křídlo je barokní a pochází z pol…
popis - David Hamza
První zmínka o vsi Bohuticích je v zakládací listině louckého kláštera z r. 1253. Zdejší tvrz pravděpodobně vybudovali příslušníci rodu z Mukoděl. Písemně je tvrz poprvé připomínaná v roce 1535, kdy Jan z Lipé předal tvrz spolu s dalším majetkem rodu z Mukoděl. Hlavní křídlo s arkádami provedl v mís…
historie - David Hamza

Bohutice – zámek – jak šel čas

? – v místě dnešního zámku kdysi stávalo starší sídlo, pozdější gotická tvrz s dvorem. počátek 16. století – prastarou tvrz koupil rod Kusých z Mukoděl. 2. polovina 16. století – rod Kusých z Mukoděl se pustil do nákladné přestavby tvrze v renesanční zámek. 1620 – za účast na stavovském povstání…
historie - daniel rubeš
Jednou z výrazných stavebních památek Bohutic je zámek. Původně se zde nacházela tvrz ze 14. století. Do areálu vstoupíme branou přes nově zrekonstruované nádvoří. Současná renesanční podoba zámku pochází z přelomu 16. a 17. století. Jedná se o trojpodlažní arkádovou budovu se sloupy a pavlačemi. Ar…
turistické - Renata Drozdová
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu