Graficke pismenko První zmínka o vsi Bohuticích je v zakládací listině louckého kláštera z r. 1253. Zdejší tvrz pravděpodobně vybudovali příslušníci rodu z Mukoděl. Písemně je tvrz poprvé připomínaná v roce 1535, kdy Jan z Lipé předal tvrz spolu s dalším majetkem rodu z Mukoděl. Hlavní křídlo s arkádami provedl v místě starší tvrze Vilém starší Kusý z Mukoděl po r. 1548. Počátkem roku 1619 byly Bohutice vypáleny dampierrovým císařským vojskem. V r. 1624 získali Bohutice spolu se zámkem jako dar znojemští jezuité od hraběte Michala Adolfa Althana. Jezuité vybudovaly v druhé třetině 18. století kašnu se sochou sv. Floriana a barokní křídlo zámku. Po jejich zrušení v roce 1773 vlastnil zámek studijní fond a poté se majitelé rychle střídali, nejdéle jej vlastnila rodina Seydlů. Po druhé světové válce připadl zámek obci a byl účelově využit pro byty a potřeby MNV. Obec vlastní a využívá zámek doposud.

Text: historie
21.11. 2009 - David Hamza