Graficke pismenko Kostel Nejsvětější trojice v Otěvěkách je malou vesnickou stavbou, postavenou v letech 1806 až 1807 rozšířením menší původní svatyně. Obec se rozhodnutím z 23. 7. 1803 zavázala udržovat svatostánek a obstarávat „všeho potřebného k bohoslužbám“.

 
Graficke pismenko Pozdně barokní stavba má jednolodní dispozici s věží v západním průčelí. Na východní straně je ukončen půlkruhovým závěrem. Jak je zřejmé z fotografií, je velice zchátralý a údajně jeho interiér obsahuje zbytek varhan. Roku 2012 byla vyměněna střešní krytina, protože na opravu bylo získáno 810 tisíc korun a blýská se na lepší časy. V létě 2013 byla opravena fasáda kaple. Vřele doporučují návštěvu vesnice a okolí, zvláště cyklistům.

Text: historie
17.11. 2009 - Prudký Martin podle Uměleckých památek Čech - Emanuel Poche a kolektiv, www.znicenekostely.cz, www.rakovnickekostely.cz


OOO