Barokní kostel z let 1701–34 (Wolf Braunbock z Teplé) na místě starší stavby v západní části města pod loketským hradem. Od 30. let 19. století na vysoké opěrné zdi s kašnou, tehdy zanikla zeď bývalého hřbitova.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihu
© Ivan Grisa 11/2009
Graficke pismenko Kostel stojí nad západním koncem náměstí, prochází se kolem něj ke hradu. Na rozdíl od mnoha obdobných objektů je v denních hodinách volně přístupný, bohoslužby se konají v pondělí od 8.00, v neděli od 10.00, ve středu a čtvrtek od 17.00 (v zimním období v kapli sv. Kříže na faře).
Ivan Grisa, 21.11. 2009

  historie

  Kostel svatého Václava v Lokti
  Zasvěcení farního kostela v Lokti i jeho umístění těsně pod hradem svědčí o tom, že vznikl krátce po stavbě královského hradu počátkem 13. století. Poprvé je doložen roku 1240, jedinou dochovanou částí je severní portál a kvádříkové zdivo severní zdi. Od roku 1248 zde farní správu vykonávají křižovníci s červenou hvězdou. Roku 1325 Jan Lucemburský slíbil přenesení kostela na důstojnější místo, k tomu však nedošlo. Za bojů mezi městem a Šliky

  Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 3. díl, Libri 1998, 21.11. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Sokolov  (SO)
  Loket