Graficke pismenko Lubene, německy Lubenz, první písemná zmínka z roku 1115 jako Luben. Toto označení pochází z přídavného jména luben – pokrytý kůrou stromů, možná byla zdejší stavení kryta kůrou, nebo v místním potoce plavaly kusy kůry.

 
Graficke pismenko Lubenec pravděpodobně vznikl již v 10. století a farní kostel zde byl poprvé připomínán roku 1356. Roku 1415 se stal poddanským městečkem, ale velmi utrpěl za husitských válek. Za třicetileté války byl téměř vylidněn. Proto byl až do 19. století bezvýznamnou obcí. Rozvoj mu přinesla stavba železnice z Mostu do Plzně roku 1873. K ní byl poté připojen nejdelší českou lokální tratí z Rakovníka do Bečova nad Teplou.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Vavřince je jedinou významnější památkou v Lubenci. Byl postavený v pseudogotickém stylu v devatenáctém století na místě staršího svatostánku. Ten byl poprvé připomínán jako farní roku 1356 a také 1680. Jeho dipozice je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem na východní straně. Na západní straně má hranolovou věž. Podle literatury je vyzdoben nástěnými malbami od P. Majora a pseudogotickou kazatelnou od J. Hellicha, snad z roku 1845. Před kostelem jsou sochy svatých Šebestiána a Řehoře. V současnosti jsou zde konány bohoslužby každou neděli od 15:30.

Text: historie
17.11. 2009 - Prudký Martin podle Uměleckých památek Čech - Emanuel Poche a kolektiv, Zeměpisná jména Československa

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182