plavební kanál Dobrá – Staré Město – Frýdek

Plavební kanál, Mlýnský náhon, Tovární kanál, Werkgraben

Graficke pismenko První zmínka o tzv. mlýnském náhonu se činí v urbáři frýdeckého panství sepsaného v r. 1664 z popudu hraběte Pražmy, majitele frýdeckého zámku. Tehdy byla voda z řeky Morávky vedena podél vyvýšené terénní hrany až pod frýdecký zámek, kde poháněla panskou valchu a mlýnek a teprve zde vtékala do řeky Ostravice. Výrazné úpravy se starému náhonu dostaly po r. 1797, kdy se přikročilo k plavení palivového dřeva z rozsáhlých panských lesů pro nově založené železárny v Bašce. Po tomto datu je možno předpokládat i vznik skladu dřeva ve Starém Městě. V roce 1833 byl kanál prodloužen až do místní části Lipina na severozápadě Frýdku, kde byla založena Karlova huť s vlastním skladem dřeva a uhlisky. Dalších úprav se kanál, tedy plavební i mlýnský v jednom, dočkal v 50. letech 19. století, v souvislosti s výstavbou textilních továren na vodní pohon v dolní části města Frýdku. Poslední výraznou přestavbu prodělal sklad dřeva v roce 1868. V tom samém roce byl kanál zkrácen a končil opět soutokem s řekou Ostravicí pod zámkem. Důvodem byla výstavba železniční tratě, která pod frýdeckým zámkem svým tělesem zabrala právě prostor náhonu. Již od konce 19. století kanál ztrácel na významu s přechodem železáren na černouhelný provoz a ukončením plavby dřeva. Od začátku 20. století jeho vodní energii nevyužívaly již ani frýdecké textilky a od poloviny 20. století byl postupně zatrubňován. Již koncem 19. století zaniká bývalé skladiště dřeva ve Starém Městě, a tak dnes na tuto důmyslnou technickou vodní památku takřka nic neupomíná.

Text: historie
15.11. 2009 - Jan P. Štěpánek s využitím Mgr. Jaromír Polášek: Plavební kanály železáren Těšínské komory v Bašce a Lipině, s.108–114, in Archeologie Moravy a Slezska 2006