plavební kanál Dobrá – Staré Město – Frýdek

Plavební kanál, Mlýnský náhon, Tovární kanál, Werkgraben