zámek Ruegers

Riegersburg

Graficke pismenko Předchůdcem zámku byl vodní hrad posilující obranu rakouských hranic. Hrad utrpěl velké škody za třicetileté války jak od císařských, tak i švédských vojsk. V roce 1730 prodal Johann Julius von Saint-Julien-Wallsee Riegersburg včetně panství Hardegg hraběti Zikmundu Bedřichovi von Khevenhülle. Vzhledem k tomu, že zámek byl ve špatném stavu a byl neobyvatelný, přistoupil nový majitel k jeho velkolepé přestavbě na barokní reprezentativní sídlo. Tato přestavba proběhla ve více stavebních etapách v letech 1730–35 a 1770–80 dle plánů Františka Antonína Pilgrama. Tato přestavba vtiskla zámku podobu, která se zachovala dodnes.

 
Graficke pismenko Jeden z dalších majitelů – Johann Josef hrabě Khevenhüller – byl hlavním komorníkem císařovny Marie Terezie. Oženil se s hraběnkou Karolínou Metsch a po vymření jejího rodu připojil její rodové jméno ke svému.
 
Graficke pismenko Jejich nástupci využívali Riegersburg především jako letní sídlo. Od roku 1800 byl zámek prakticky 60 let neobývaný, protože jeho majitelé jako diplomaté a vojenští důstojníci často pobýval v cizině. To se změnilo roku 1867, kdy se hrabě Johann Karel usídlil opět na zámku. Posledními majiteli, kteří zde pravidelně trávili léto, byl Zikmund Anton Khevenhüller-Metsch a jeho manželka, Gabrielle Victoria. Až do druhé světové války se zde konaly velkolepé hony a oslavy.
 
Graficke pismenko V roce 1945 zabrala zámek ruská armáda, která zde působila až do roku 1955. Občas zde žilo až 500 vojáků. V této době byl zámek velice poničen. Bylo zničeno vnitřní vybavení včetně knihovny. Po odchodu vojáků byla zahájena obnova zámku, která trvala až do roku 1987. Od roku 1967 je v zámku muzeum.
 
Graficke pismenko Když v roce 1972 zemřela poslední členka rodu Victoria Gabriella Khevenhüller-Metsch přešel zámek na současné majitele – hrabata Pilati. V současnosti je zámek zpřístupněn, prostory zámku si lze pronajmout pro soukromé akce.

Text: historie
15.11. 2009 - David Hamza


OOO