Silniční most v Nymburce

Graficke pismenko Na místě tradičního přechodu Labe v Nymburce byl roku 1912 postaven železobetonový trojpolový obloukový silniční most. Přestože se nejedná o první užití tohoto materiálu na most v Čechách, jak mylně uvádí tabulka v místě někdejší Mostecké brány, je nymburský most zřejmě nejstarším betonovým přes Labe v zemi.

 
Graficke pismenko Projekt mostu vypracoval architekt František Roith, který jej opatřil poměrně bohatým pozdně secesním dekorem. Stavbu provedla pražská firma Ing. Karla Herzáně. Vzhledem k šířce mostovky, dané dobovými poměry, přestal most ve II. polovině 20. století postačovat narůstající dopravě. Na přelomu 80. a 90. let 20. století tato situace vedla k výstavbě souběžné lávky pro pěší a zúžení chodníků na mostě, kam byl následně zakázán vstup chodců. Tento stav trvá dodnes. Roku 1998 proběhla důkladná rekonstrukce.

Text: historie
8.11. 2009 - Ivan Grisa, dle inforamční tabulky na pravém předmostí mostu