Graficke pismenko V Uherském Brodě se hrad uvádí až roku 1338. Nález dvou grošů Václava II. při likvidaci panského sklepa svědčí o jeho existenci na přelomu 13. a 14. století. Při stavbě tohoto sklepa byly patrně využity pozůstatky hradu. Po jeho západní straně se táhl dvojtraktový sklep. Spojením zbytků sklepního zdiva se předpokládá obdélný půdorys bývalého hradu. Po jeho straně se patrně nacházelo předhradí. Před hradem byl asi na severu parkán. Zbytky zdiva byly zjištěny i pod bývalou zámeckou jízdárnou (dnes kino) a z toho lze usoudit, že hrad přesahoval před městskou hradbu.

 
Graficke pismenko Od 14. století ztrácel hrad ztrácel svou funkci. Poslední budovy hradu byly zničeny za třicetileté války.
 
Graficke pismenko V místě kde stával uherskobrodský hrad postupem času docházelo k množství zemních prací. Nyní na jeho místě stojí kino a vodojem. A tím došlo k nevratné likvidaci archeologické situace.

Text: historie
29.12. 2006 - Pavel Vítek