Graficke pismenko Chrám je 31 metrů dlouhý a 12 metrů široký. Věž dosahuje výšky 35 metrů. Ve vstupní předsíni v přízemí věže je zasazena starobylá kamenná deska s nápisem z knihy Ecclesiaticus: “Kdo se ptá po slovu Buožym, dosáhneť ho w hojnosti. Kdo wierží slowu Buožymu, tenť sobie wáží pržikazany. A kdo se Pána Buoha duowieržuge nebudeť sklamán, ale upadne-li v pokussení wyswobozen bude”. Svého času byla umístěna patrně v chrámu sv. Jiljí. Odtud byla jezuity po Bílé hoře vyhozena a později byla použita při stavbě mostu u Bobnické brány. Při bourání mostu r. 1888 byla deska nalezena a umístěna v městském muzeu. Odtud byla na žádost staršovstva přemístěna do kostela.

 
Graficke pismenko Na věži kostela byly umístěny tři zvony, které byly darem občanů města: Víra, Naděje a Láska. Vedle chrámu stojí farní budova v novorenesančním slohu. Náklady na stavbu chrámu a fary (pro zajímavost) činily 28 225 zlatých (kostel) a 11 000 zlatých (fara).

Text: popis
5.3. 2011 - rodo chrozit - podle webových stránek Jezuitské kostely