Sbor Československé církve evangelické v Nymburce

Graficke pismenko Sbor helvetského vyznání vznikl v Nymburce přenesením z nedalekých Chlebů (viz místo) roku 1898. Povolení k tomuto kroku bylo vydáno 11. 11. 1897, stavba sboru začala na jaře následujícího roku. Slavnostní vysvěcení, spojené s mohutným průvodem, proběhlo 30. 11. 1898.

 
Graficke pismenko Sborová budova má podobu klasického jednolodního kostela s 35 m vysokou věží v ose hlavního (jižního) průčelí. Dochoval se dodnes v podstatě v původní podobě, kterou zachovala i  důkladná obnova z let 1997–98.
 
Graficke pismenko Nejstarší památkou ve sboru je renesanční nápisová deska s citátem ze Starého zákona. Původně se nacházela ve zdejším kostele sv. Jiljí, při jeho rekatolizaci byla odstraněna a použita při stavbě mostu u bývalé Bobnické brány. Nápis se zachoval díky tomu, že deska byla obrácena ven rubovou stranou.
 
Graficke pismenko Sousední farní budova vznikla zanedlouho po otevření sboru. Ten od roku 1918 náleží Československé církve evangelické.

Text: historie
14.11. 2009 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979 a webová stránka sboru