Prohlídkové okruhy:

1. Kouzlo romantického zámku - reprezentační sály a salóny východního a jižního křídla horního zámku, zámecká zbrojnice s ojedinělou sbírkou zbraní a zbroje, renesanční arkádové nádvoří s ochozy, zámecká kaple Navštívení Panny Marie, zámecká kuchyně s historickým provozním zázemím a přípravnou jídel, nově zpřístupněná Andělská chodba (bývalá hradní kaple) a rokokový Dóžecí salón.
Délka prohlídky cca 55 min, max. 35 osob ve skupině. Prohlídka s průvodcem, vhodná i pro osoby s omezenou pohyblivostí (avšak není bezbariérová). Okruh je přístupný od dubna do října.
2. Život na zámku - nově zrekonstruované interiéry západního a severního křídla horního zámku, soukromé pokoje knížecí rodiny a hostinské apartmány, ukázka dobové hygieny a každodennosti na šlechtickém sídle, Velká věž s vyhlídkovým ochozem (ochoz přístupný pouze za příznivého počasí), středověké hradní sklepení, unikátní zámecké divadlo s historickou scénou a zákulisím, divadelní zázemí s rozsáhlou sbírkou historických kostýmů, součástí prohlídky je i náhled do řady dosud nepřístupných prostor.
Délka prohlídky cca 70 min, max. 20 osob ve skupině. Prohlídka s průvodcem, fyzicky náročnější prohlídka (točitá schodiště, značné výškové rozdíly - od sklepa po věž), nevhodná pro osoby s omezenou pohyblivostí a malé děti. Okruh je přístupný od května do září.
3. Knížecí rezidence - Okruh prochází všemi 4 palácovými křídly horního zámku v úrovni celého prvního patra, tzv. PIANO NOBILE: reprezentační sály a salóny, bohaté zámecké sbírky, soukromé komnaty knížecí rodiny a hostinské apartmány, zámecká zbrojnice s ojedinělou sbírkou zbraní a zbroje, zámecká kuchyně s historickým provozním zázemím a přípravnou jídel, arkádové ochozy a nádvoří, zámecká kaple, dobová hygiena a každodennost na šlechtickém sídle. Pozor - při tomto prohlídkovém okruhu minete středověké hradní sklepení, Velkou věž s vyhlídkovým ochozem a dolní zámek se zámeckým divadlem (vč. prohlídky zákulisí).
Délka prohlídky je cca 85 min., max. 20 osob ve skupině. Prohlídka s průvodcem, vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí (avšak není bezbariérová). Z důvodu časové náročnosti prohlídka není vhodná pro malé děti. Okruh je přístupný od dubna do října.

Text: turistické
9.9. 2013 - E.H. podle http://www.zamek-zleby.cz


Zavřít reklamu