Graficke pismenko Kostel je jednolodní stavba s předsíní na jihu, vstupní portál je gotický, klenba a věstavěná zděná kruchta z roku 1590. Presbytář – užší než loď – je ukončen polygonálně se sakristií na severu, na jižní straně interiréru se sedile. Presbytář byl sklenut v 1. polovině 16. století. Zachovala se zde nástěnná figurální malba z 2. poloviny 16. století. Vybavení kostela je převážně renesanční (oltářní mensy, kazatelna, náhrobníky) a barokní (oltářní obrazy, sochy). Gotický reliéf Oplakávání Krista z počátku 15. století je v Západočeském muzeu v Plzni.

Text: popis
9.11. 2009 - Ivka (Kol.: Umělecké památky Čech, III. díl., Academia, Praha 1980)