kaple sv. Huberta

Lednicko-valtický areál

Kaple sv. Huberta (Svatý Hubert)

Graficke pismenko Kaple sv. Huberta je jednou z mnoha drobných romantických staveb v Lednicko-valtickém areálu. Je navržená ve tvarosloví romantické gotiky. Jedná se o trojosou stavbu s hrotitými arkádami. Uprostřed se nachází socha světce na podstavci se sochami andělů. Kaple je vystavěna z pískovcových kvádrů a je bohatě kamenicky zdobena. Pro lepší navození autentičnosti starobylosti stavby byly dokonce jednotlivé kvádry označeny smyšlenými kamenickými značkami, tak jak bylo obvyklé u středověkých staveb.

 
Graficke pismenko Autor návrhu byl Georg Wingelmüller a sochařskou výzdobu provedl Franz Högel. Kaple byla realizována v roce 1855.

Text: historie
27.10. 2009 - David Hamza

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182