hrad Bolków

Bolkenhain, Bolkoburg

Graficke pismenko V roce 1276 získala osada Bolkenhain městská práva, o tři roky později se začalo se stavbou knížecího hradu, který nahradil příliš odlehlý kastelánský hrad Świny a stal se jednou z hlavních hraničních pevností. Jeho stavitelem byl Bolek I., po němž hrad dostal i své jméno. V první polovině 14. století probíhaly další přístavby, rozšíření a úpravy hradu. Když svídnicko-javorská knížata vymřela po meči, zdědila hrad Agnieszka a po její smrti v r. 1392 připadl hrad Českému království. Na přelomu 13. a 14. století a za husitských válek byl několikrát obléhán, ale vždy se ubránil – byl považován za nejpevnější hrad oblasti a byla zde královská pokladnice. Dobyt byl (díky rozvoji vojenské techniky) až v roce 1463 vojskem českého krále Jiřího z Poděbrad, v roce 1468 jej dobyla spojená vojska Świdnice a Wrocławi a v roce 1491 jej pro změnu dobyl český král Vladislav Jagellonský.

 
Graficke pismenko V letech 1540–1549 jej rod von Salza nechal přestavět Jakubem Parrem v renesančním slohu a byl také více opevněn. V letech 1598–1700 byl hrad v držení von Zedlitzů. Během třicetileté války odolal obléhání v roce 1640, ale o šest let později jej Švédové dobyli a poškodili. Během 17. století ztratil vojenskou hodnotu, a tak byl v roce 1703 prodán cisterciákům. V roce 1810 se hrad stal majetkem pruské vlády a začalo jeho rozebírání na stavební kámen. Kolem roku 1850 však započaly zabezpečovací práce a nakonec zde bylo zřízeno muzeum. Na konci 2. světové války byly muzejní sbírky odvezeny do Wierzchosławic, kde je rozkradli sovětší vojáci. V roce 1957 provedl na hradě Olgierd Czerner archeologický průzkum.

Text: historie
30.10. 2009 - Ivka