Graficke pismenko Barokní zámek Mnichovo Hradiště, původně renesanční, postavený Václavem Budovcem z Budova, přešel po bitvě na Bílé hoře do vlastnictví Albrechta z Valdštejna. Koncem 17.stol. a začátkem 18.stol. byl zámek přestavěn do současné barokní podoby zároveň s konírnami, sallou terrenou a jízdárnou. Součástí areálu je i komplex kapucínského kláštera, kostela Tří králů a kaple sv. Anny dokončené začátkem 18.stol. Od roku 1627 až do roku 1946 byl zámek ve vlastnictví rodu Valdštejnů. Zachovaly se zde četné sbírky porcelánu, původní zařízení, zámecké divadlo, duchcovská knihovna a hrobka s ostatky generalissima Albrechta z Valdštejna, které jsou uloženy v kapli Sv.Anny.

 
Graficke pismenko Nejdůležitější událost, která se odehrála v roce 1833, za majitele Kristiána z Valdštejna, byla schůzka Sv.aliance za účasti císaře rakouského Františka I. s manželkou Karolinou Augustou, ruského cara Mikuláše I. a pruského prince Fridricha Viléma. Na této schůzce byla upevněna absolutistická moc Rakouska - Uherska, Ruska a Pruska proti demokratizačním procesům přicházejícím z Francie.

Text: historie
28.5. 2002 -


OOO