Prohlídkové okruhy:

I. Valdštejnské interiéry - okruh cca 50 min. zahrnuje prohlídku hraběnčiny ložnice s předpokojem - hraběnky Marie Markéty z Valdštejna (roz. Černínové z Chudenic); začátek 18. stol., Italského pokoje, hudebního salónu, obrazárny, loveckého salónu, přijímacího sálu, dámského salónku, Delfské jídelny (vybudované dle projektu architekta Adalberta Wendera v l. 1865 -1872 v duchu romantického historismu, vznikla pro umístění rozsáhlého souboru delfské a německé fajánse, italské majoliky, čínského porcelánu atd.), orientálního salónu a knihovny.
II. Interiéry Svaté aliance a zámecké divadlo - okruh cca 45 min. zahrnuje prohlídku zámeckého divadla z konce 18. stol. (iluzivní klasicistní výmalba), divadelní šatny a interiérů k příležitosti setkání panovníků Svaté aliance - Empírový salón, pamětní salón, lovecký salón a zbrojnice.
III. Hrobka Albrechta z Valdštejna v kapli sv. Anny (Lapidárium a kostel Tří králů) - okruh cca 30 min zahrnuje prohlídku sala terreny v zámecké zahradě, a poté kostela a kaple sv. Anny, kde jsou od r. 1785 uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna. Od r. 1966 lapidárium středočeské barokní plastiky (z dílny Matyáše Bernarda Brauna, rodiny Jelínků, I. Platzera a další).
IV. Dětská prohlídka - jen v období červenec - srpen, okruh cca 30 min s průvodcem v dobovém kostýmu pro malé návštěvníky (určeno pro děti do 9 let), pohádkový příběh v zámeckých interiérech o dvou zakletých rytířích a majiteli zámku Vincenci z Valdštejna.

Text: turistické
24.9. 2013 - E.H. podle http://www.mnichovo-hradiste.cz