Graficke pismenko Po smrti Karla Gottfrieda z Bissingen, který neměl žádné potomky, získala Čimelice jeho manželka Apolonie, rozená Vratislavová z Mitrovic. Po její smrti přešlo panství na jejího nejmladšího bratra Prokopa Vratislava z Mitrovic. Tak se dostaly Čimelice pod správu Vratislavů. Za Josefa hraběte Vratislava z Mitrovic, který se stal majitelem v roce 1798, došlo k dalšímu rozkvětu panství. Po jeho smrti připadly Čimelice jeho nejstarší dceři Josefině, provdané Schwarzenbergové. S ní panství přechází v roce 1850 do držení Schwarzenbergů. V roce 1817 byl v Čimelicích založen nový hřbitov a v jeho středu byla postavena stylově velmi čistá empírová kaple, sloužící jako rodinná hrobka tehdejších majitelů. Jejím autorem byl J. F. Jőndl. Na hřbitov byly rovněž umístěny starší plastiky místního barokního sochaře J. Hammera.

Text: historie
27.10. 2009 - Milan Caha (zdroj:Poche E.a kol.: Umělecké památky Čech 1, A/J, Academia, Praha 1977 a stránky obce)