Graficke pismenko Jednotná centrální stavba z režného zdiva v novogotickém stavebním stylu. K lodi ve tvaru osmiúhelníku přiléhá pětiboké kněžiště se sakristií a na protější straně je vstupní portál se štítem, který má po každé straně polygonální (mnohoúhelníkovou) zvonici. Nad vchodem do kostela je socha žehnajícího Ježíše Krista v nadživotní velikosti od Josefa Beyera, který je také autorem malířské výzdoby interiéru.

 
Graficke pismenko Loď je zaklenuta vysokou kopulí (50,7 m) s osmibokým tamburem, s žebrovým hvězdicovým obrazcem, zakončenou polygon. lucernou ve tvaru koruny. Kněžiště je netradičně orientováno na jihozápad, z důvodu orientace hlavního průčelí kostela k vyústění břeclavské cesty. Kněžiště je zaklenuto lunetovou žebrovou klenbou na příporách s kamennými bobulovými hlavicemi.
 
Graficke pismenko Oltáře v kostele a křížovou cestu vytvořil tyrolský umělec Ferdinand Stufflesser. Další sochy pochází od neznámých vídeňských sochařů. R. 1940 bylo zařízení kostela doplněno o sochy sv. Františka z Assisi a Antonína Pad., které vytvořil Heřman Kotrba. Okenní vitráže jsou dílem mnichovské školy. Ve vstupní části je hudební kruchta, zčásti vysunutá do prostoru lodi.

Text: popis
2.8. 2012 - http://cs.wikipedia.org, Samek Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska I.