Novogotický kostel Navštívení Panny Marie

Graficke pismenko Historie nového kostela se započala koncem 19. století, kdy Poštorané začali u panujícího knížete Jana II. z Lichtenštejna usilovat o výstavbu nového kostela, který by nahradil již nedostačující kostel (podle farní kroniky postavený r. 1339; připomínaný r. 1570). Starý kostel, který stál téměř na místě nové stavby, byl neudržovaný a chátral. Kníže Jan II. z Lichtenštejna prosby vyslyšel a nechal postavit nový kostel s investicí 250 000 zlatých. Základní kámen byl položen r. 1895, slavnostní vysvěcení proběhlo dne 3. 7. 1898. Novogotický kostel, včetně veškerého zařízení interiéru, sakristie a kříže před kostelem z r. 1902 navrhl dvorní architekt Lichtenštejnů Karel Weinbrenner. Při navrhování kostela se architekt nechal inspirovat vídeňským kostelem Maria vom Siege (arch. Friedrich Schmidt).

 
Graficke pismenko Kostel je pozoruhodný mj. použitým stavebním materiálem, který tvoří cihly z místního keramického závodu (knížecí cihelny). Na stavbu bylo použito 200 různých druhů cihel, dlaždic, tvarovek a glazované keramické krytiny. Stavbu provedla vídeňská firma Josefa Schmalzhofera.

Text: historie
29.1. 2011 - JF, Eva Horáková - zdroje http://farnost.postorna.cz, http://cs.wikipedia.org