Novogotický kostel z režných cihel s výraznou kopulí dal postavit v l. 1895–1898 kníže Jan II. z Lichtenštejna jako náhradu za starý kostel z r. 1339. Kostel včetně zařízení interiéru navrhl dvorní architekt Lichtenštejnů Karel Weinbrenner. Stavbu provedla vídeňská firma Josefa Schmalzhofera.
Hlavní obrázek místa
© Rodochrozit, 07/2012

Prohlídky kostela

Graficke pismenko Prohlídka bez průvodce je možná vždy půl hodiny před začátkem bohoslužby.

Rozpis bohoslužeb:
neděle - 9:45 hod
pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota - 18:30 hod

Sezóna 2013:
Prohlídka kostela s průvodcem i návštěva vyhlídky s průvodcem je ZDARMA. Projekt financuje město Břeclav.

červen, září - soboty a neděle, 10:00-18:00 (s přestávkou na oběd)
červenec a srpen - každý den, 10:00-18:00 (s přestávkou na oběd)
http://farnost.postorna.cz, 1.8. 2012

  turistické

  Kostel se nachází v centru Poštorné 1 km od centra Břeclavi a 2 km od železničního nádraží v Břeclavi. U kostela je parkoviště. Autobusová zastávka je 200 m od kostela.
  http://cs.wikipedia.org, 2.8. 2012

  historie

  Novogotický kostel Navštívení Panny Marie
  Historie nového kostela se započala koncem 19. století, kdy Poštorané začali u panujícího knížete Jana II. z Lichtenštejna usilovat o výstavbu nového kostela, který by nahradil již nedostačující kostel (podle farní kroniky postavený r. 1339; připomínaný r. 1570). Starý kostel, který stál téměř na místě nové stavby, byl neudržovaný a chátral. Kníže Jan II. z Lichtenštejna prosby vyslyšel a nechal postavit nový kostel s investicí 250 000 zlatých.

  JF, Eva Horáková - zdroje http://farnost.postorna.cz, http://cs.wikipedia.org, 29.1. 2011

  pověsti

  O loupeži plánů hlavního oltáře
  Hlavní oltář je podle pověsti provizorní. Legenda vypráví, že jistý Maďar měl utéci s jeho plány neznámo kam.
  http://cs.wikipedia.org, 2.8. 2012
  Navštívení Panny Marie
  V Novém zákoně je popsáno setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, rovněž těhotnou; budoucí matkou Jana Křtitele. Panna Marie poté, co je jí andělem zvěstováno, že porodí Syna Božího spěchá, aby navštívila Alžbětu a byla "prostřednicí milosti"; aby předala posvěcení nenarozenému Janu Křtiteli. Alžběta byla těhotná i přes svůj vyšší věk a údajnou neplodnost, její těhotenství mělo být podle zjevení Archanděla Gabriela pro Pannu Marii

  http://catholica.cz, http://cs.wikipedia.org, 2.8. 2012

  popis

  Jednotná centrální stavba z režného zdiva v novogotickém stavebním stylu. K lodi ve tvaru osmiúhelníku přiléhá pětiboké kněžiště se sakristií a na protější straně je vstupní portál se štítem, který má po každé straně polygonální (mnohoúhelníkovou) zvonici. Nad vchodem do kostela je socha žehnajícího Ježíše Krista v nadživotní velikosti od Josefa Beyera, který je také autorem malířské výzdoby interiéru. Loď je zaklenuta vysokou kopulí (50,7 m)

  http://cs.wikipedia.org, Samek Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska I., 2.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Břeclav  (BV)
  Poštorná