zámek Hořovice

Nový zámek

Prohlídkové okruhy:

I. okruh - Reprezentační prostory. Prohlídka s průvodcem (cca 55 min.). Okruh je přístupný v období duben - říjen. Okruh začíná zámeckým vestibulem, odkud se jde halovým prostorem schodiště s klenutým stropem (freska Jana Ferdinanda Schorra) do Přijímacího salónu (prezentace 6 generací rodu Vrbnů, kteří budovali barokní zámek a zasloužili se o rozvoj panství. Cenná ručně malovaná mapa panství z r. 1756). Následuje Rudolfova pracovna (Rudolf z Vrbna 1761-1823), Hudební salón, Hlavní sál (přebudován v pol. 19. stol. z pův. barokní kaple, okázalá novoklasicistní výzdoba, malby K. Würbse na stěnách, galerie předků). Přes Červený salónek (rodinné portréty Schaumburgů) a Zelený salón se přichází k Velké jídelně (druhorokoková úprava). Následuje prohlídka knihovny (oválný prostor s knihovnami po obvodu místnosti, cca 4 tisíce knih), Loveckého salónu (s funkcí herny, typicky pánská místnost), Zlatého salónku (ve stylu tzv. třetího rokoka, intimní dámská komnata určena k hrám a občerstvení) a dále Hostinského apartmá, které tvoří Modrý salónek a Ložnice pro hosty (apartmá určeno pro nejbližší rodinné přátele). Exotická koupelna byla zřízena poč. 20. stol., současná výzdoba pochází z období po r. 1920. Trasu uzavírá prohlídka kuchyně pro služebnictvo, byt šoféra, pokoj kuchařky a kancelář kastelána.
II. okruh - Soukromá apartmá. Prohlídka s průvodcem (cca 30 min.), okruh je přístupný od května do září. Prohlídka začíná v chodbě k soukromým pokojům, kde visí rozměrné portréty předků posledního majitele Heinricha hraběte ze Schaumburgu, knížete z Hanau. Z Africké chodby se vchází do malého komunikačního prostoru s litinovým schodištěm, po straně ruční jídelní výtah. Přilehlá přípravna jídel obsahuje ve vestavěných skříních expozici početných rodinných jídelních servisů a souborů skla. Malá jídelna má ráz panelové obrazárny (vybraná díla z rozsáhlých sbírek kurfiřta Friedricha Wilhelma I.). Patrně nejpůsobivějším pokojem východního křídla je knihovna kněžny (obnovena podle akvarelu hraběnky Nosticové). Prohlídka vede dále ložnicí knížecího páru (bíle lakovaný nábytek ve stylu Ludvíka XVI.). Přes odpočívárnu v orientálním stylu prohlídka pokračuje do halového prostoru prvního patra východní věže, která sloužila hlavně panské části rodiny. Odtud je přístupný pokoj Heinrichova bratra, prince Tassila a moderní koupelna. Dále se jde do Přijímacího salónu knížete Heinricha s Hesenskou obrazárnou, ze salónu se nahlíží do pracovny knížete. Prohlídka končí v Africké chodbě s loveckými trofejemi knížete Heinricha a grafikami s předky Hanavských i Fuggerů.
III. okruh - Hry a hračky malých aristokratů. Prohlídka s průvodcem (cca 30 min.), okruh je přístupný od dubna do října. Výstava hraček a her na zámku v Hořovicích byla po letech přesunuta do prostor bývalé zámecké kuchyně. Výstava není určena výhradně pro děti. Její součástí jsou hračky určené pro šlechtu i pro běžné měšťanské děti. Ve vstupní místnosti je jeden z nejvzácnějších exponátů, domeček pro panenky (17. stol.) z majetku rodiny Valdštejnů. První část výstavy tvoří dívčí hračky, vč. sběratelských rarit (nábytek z neglazovaného porcelánu, stříbra či miniaturní míšeňské nádobí, funční miniaturní sporáčky či miniaturní funkční splachovací toaleta. Další část tvoří hračky pro kluky, kteří byli odmala vychováváni pro vojenskou nebo diplomatickou kariéru - velké množství deskových her a hlavolamů, stavebnice, ruleta či karty. Návštěvníky určitě zaujme laterna magika, která promítala miniaturní obrázky ze skleněných destiček. Poslední část prohlídky tvoří rozměrný model kolejiště (zabírající celou místnost) s detailně propracovanou krajinou a funkčními lokomotivami a soupravami.

Text: turistické
15.8. 2013 - E.H. podle http://www.zamek-horovice.cz