Křížová cesta z jednotně řešených kapliček, postavených z místní žuly, spojuje oba radomyšlské kostely. Byla zřízena roku 1762, o dva roky později ji v extravilánu doplnila lipová alej. Cestu zasáhla stavba železniční trati roku 1899. Lipová alej byla zdařile rekonstruována v posledních letech.
Hlavní obrázek místa
Pohled od hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele
© Ivan Grisa 05/2011
Graficke pismenko Křížová cesta začíná u východní brány bývalého hřbitova u kostela sv. Martina, vede kolem památkově chráněného domu čp. 62 severně od bývalého děkanského hospodářského dvora a dále k rybníku Vražda na východním okraji městyse. Po jeho hrázi pokračuje k železničnímu přejezdu (u zastávky Radomyšl zastávka), odkud povlovně stoupá k svatojánskému kostelu, kde končí. Po poslední rekonstrukci je zejména tento úsek osazen lavičkami. Od hřbitovního kostela alej již bez kapliček pokračuje až na kraj lesa, ve kterém se ukrývá osecký židovský hřbitov (viz heslo).
Ivan Grisa, 30.5. 2011

  historie

  Křížová cesta v Radomyšli
  Roku 1762 spojila oba radomyšlské kostely křížová cesta, sestavená z jednotně řešených masivních kapliček, postavených z místní žuly. Ty byly zřejmě podle zbytků fasády kdysi omítnuty, obrazy jednotlivých zastavení z II. poloviny 19. století od Václava Ševeleho chrání masivní litinové "okenice", ze stejného materiálu jsou i patriarší kříže na vrcholech kapliček. Dva roky po zřízení cesty byla v extravilánu (tedy za rybníkem Vraždou směrem je

  Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004 a http://www.radomysl.net/ob_pamatky.htm, 30.5. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  křížek, boží muka
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Radomyšl