Nejvyšší stolová hora pravobřežní části Saského Švýcarska tvořila jediný bod nebezpečný pro obranu pevnosti Königstein. Proto zde bylo zřízeno opevnění, jehož pozůstatkem jsou snad zdi v okolí restaurace. Od konce 18. století významný turistický cíl.
Hlavní obrázek místa
Lilienstein od jihu.
© Pavel Semple, 09/2017
Graficke pismenko Lilienstein je přístupný z parkoviště jižně od vesnice Waltersdorf (na silnici z Bad Schandau do Kurort Rathen, odbočit u hostince Erbgericht), odtud severní výstupovou stezkou. Nejbližší zastávku celotýdenně provozované veřejné dopravy najdeme v Königsteinu (železniční rychlodráha S1, přes Labe přívozem). Odtud po modré značce E3 do příkrého stoupání na plošinu pod vlastní horou a dále jižní výstupovou stezkou. Při výstupu oběma stezkami je třeba počítat se značným převýšením a řadou schodů.
Ivan Grisa, 10.10. 2009

  historie

  Na pravém břehu Labe prakticky proti Königsteinu se ve smyčce toku řeky vypíná stolová hora Lilienstein. Jako jediná z okolí převyšuje významně výškovou úroveň pevnosti Königstein. Ve 13.–15. století je zde doložena existence hradu, který patřil jako celé okolí Berkům z Dubé, tím i českému království. Od nich jej odkoupili saští Wettinové, kteří ho zpočátku titulátrně drželi jako české léno. Hrad zanikl v průběhu 16. století. Od počátku 18.

  Ivan Grisa, 10.10. 2009
  ostatní
  zachovalý
  volně přístupno
  Německo
  Sasko