Graficke pismenko Dnes jsou terénní pozůstatky hradu v některých ohledech (i vzhledem k uvedeným recentním narušením) obtížně intepretovatelné. Vrchol pseudokupy obíhal okružní příkop, díky zapuštění do svahu vytvářející ještě vnější val. Další příkop rozděloval plochu hradiště na dvě části, dnes je však již jen málo patrný. Od severovýchodu stoupající úvoz, vedoucí až na okraj vrcholové plošiny, je některými badateli považován za první pás opevnění; mohlo by se však současně jednat i o pozůstatky přístupové komunikace. Zbytky středověké zástavby dnes nejsou patrné, jen výzkum v roce 1971 zachytil na jižní straně severovýchodní části hradiště zbytky dřevěné stavby. Také podle chybějící kamenné destrukce lze předpokládat, že i ostatní objekty byly postaveny pouze ze dřeva. V nedávné době byla část prostoru lokality osázena stromky, takže za několik let bude opět těžko přístupná a nepřehledná.

Text: popis
8.10. 2009 - Filip Matoušek (zdroj: F. Gabriel – J. Panáček: Hrady okresu Česká Lípa, ARGO 2000)