Graficke pismenko Historie tohoto opevněného sídla je blíže neznámá, zatím s ní nejsou přesvědčivě spojeny ani žádné písemné prameny. Na základě několika provedených archeologických výzkumů a sběrů z let 1934, 1970 a 1987 je dle získaných souborů keramiky možno datovat středověké osídlení lokality do druhé poloviny 13. a do 14. století. Bohužel byl její prostor hrubě narušen v 70. letech 20. století, kdy zde sovětská armáda zbudovala několik zákopů a šachtu pro vodojem.

Text: historie
8.10. 2009 - Filip Matoušek (zdroj: F. Gabriel – J. Panáček: Hrady okresu Česká Lípa, ARGO 2000)