Jednolodní kostel byl vystavěn v gotickém stylu v pol. 14. stol. Přestavěn na přelomu 16. a 17. stol a naposledy opravován v r. 2000. Na hřbitově u kostela osmiboká kostnice s vysokou kuželovitou střechou.
Hlavní obrázek místa
Kostelní věž a hřbitovní kostnice
© Pavel Vítek 09/2009
Graficke pismenko Obec Borová se nachází 10 km severozápadně od Poličky při silnici I/34 Hlinsko – Polička – Svitavy a při místní komunikaci vedoucí do Oldříše a Kamence u Poličky. Kostel sv. Markéty nalezneme po pravé straně nad touto komunikací na východním konci obce.
Pavel Vítek, 7.10. 2009

  historie

  Původní gotický kostel byl vystavěn v první pol. 14. století. Roku 1350 se již připomíná jako kostel farní. Z této doby gotického kostela se zachovalo zdivo ve zdech presbytáře. K přestavbě kostelní lodě došlo na přelomu 16. a 17. století. V 18. stol. přistavěna kruchta a renovováno schodiště na věž. Poslední opravy kostela se uskutečnily roku 2000. Současně s výstavbou kostela byla na hřbitově obklopující kostel vystavěna kostnice.
  Pavel Vítek – zdroj: Kolektiv vědeckých pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, Umělecké památky Čech 2 (K – O), Academia Praha 1980, 7.10. 2009

  popis

  Kostel sv. Markéty je jednolodní stavba. Chrámová loď je dlouhá 26,5 m a široká 7 m. Presbytář zvenčí pravoúhlý, uvnitř půlkruhově zakončený. Na jeho severní straně je umístěna zděná kostelní věž s dřevěným podsebitím na krakorcích. Novými šindeli střecha pokryta při opravě kostela v roce 2000. Rokokové zařízení kostela pochází z 2. pol. 18. století. V kostelní věži a v sanktusníku bylo původně umístěno celkem 5 zvonů. Dva zvony byly

  Pavel Vítek – zdroj: Kolektiv vědeckých pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, Umělecké památky Čech 2 (K – O), Academia Praha 1980, 7.10. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Pardubický kraj
   Svitavy  (SY)
  Borová