Pův. dřevěný kostel z 13. stol., po r. 1347 přestavěn na kamenný Petrem z Rožmberka. Barokně upraven r. 1712, přestavěn po požáru r. 1830. Vybavení je novobarokní, z třetiny 19. stol. Z kostela pochází pozdně gotická Žiželická monstrance z r. 1510.
Hlavní obrázek místa
kostel od jihovýchodu
© Milan Caha 05/2009
Graficke pismenko Kostel sv. Prokopa byl založen ve 13. století Dětochem z Třebelovic a Hradištka. Původní kostel byl asi dřevěný. Po roce 1347, za Petra z Rožmberka, byl kostel vystavěn jako kamenný. Barokně přestavěn byl v roce 1712, upraven byl po požáru v roce 1830. Nejvyšší část věže byla přistavěna až v roce 1959.
Milan Caha (zdroj:Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha, nakladatelství ČSAV Academia, 1982), 6.10. 2009

  popis

  Jednolodní, obdélný kostel s pětiboce uzavřeným kněžištěm, obdélnou sakristií po severní straně presbytáře a hranolovou věží v západním průčelí. Presbytář je zvenčí zakončen gotickými opěráky, je osvětlen vysokými úzkými hrotitými okny bez kružeb. Přízemí věže je rovněž gotické. V severní stěně lodi je zazděný sedlový portálek. Loď i presbytář jsou dnes plochostropé, s nástropními malbami z 19. století. Z původního raně barokního vybavení z

  Milan Caha (zdroj:Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha, nakladatelství ČSAV Academia, 1982), 6.10. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kolín  (KO)
  Žiželice