Graficke pismenko Krty stojí na staré karlovarské silnici a vznikly při slovanském dosidlování zdejšího kraje stejně jako Jesenice. Napovídá tomu zástavba podél okrouhlé návsi, tzv. slovanská okrouhlice. Pojmenování Krty snad pochází z mužského jména Krt, jehož lidé byli nazýváni Krti a ves Krty. První písemná zmínka pochází z roku 1227, kdy velmož Kojata daroval vesnici pražskému kostelu. Ve 14. a 15. století byly Krty součástí petrohradského panství. Po třicetileté válce byla ves postupně poněmčena a roku 1930 zde bylo ze 376 obyvatel 353 Němců,

 
Graficke pismenko německy se jmenovala Gärten.
 
Graficke pismenko Dnes v této typicky chalupářské obci žije okolo stovky obyvatel.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Vojtěcha v Krtech je původně raně barokní, postavený roku 1682. Roku 1737 byl přestavován a roku 1931 opravován.

Text: historie
8.10. 2009 - Prudký Martin - Umělecké památky Čech