Hřbitovní kostel svaté Maří Magdalény (původně Božího těla) ve Velharticích

Graficke pismenko Založení hřbitovního kostela si vynutila stísněná situace farního kostela, obklopeného zástavbou města. Roku 1373 byl zasvěcen poměrně velký bezvěžový chrám Božímu tělu na návrší jihozápadně od města. Počátkem 16. století byla přistavěna severovýchodní předsíň s diamantovou (sklípkovou) klenbou. Kostel byl významně upraven v 19. století (okna, nová klenba presbytáře, kruchta).

Text: historie
3.10. 2009 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol., Umělecké památky Čech, svazek 4., Academia 1982