Husův sbor a pomník v Kolíně

Graficke pismenko Věřící nově vzniklé Církve československé husitské se v Kolíně zprvu scházeli v kostele sv. Jana Křtitele na Kutnohorském předměstí (viz heslo). Od roku 1922 shromažďovali stavební fond na zřízení vlastního sboru, který by lépe uspokojil potřeby obce. To se podařilo do konce 20. let, což umožnilo zadat projekt architektovi Vladimíru Wallenfelsovi (1895–1962), žáku Jana Kotěry. Ten pojal sbor jako jednotný objekt, zahrnující modlitebnu i farní budovu. Modlitebna má v čele hranolovou věž, loď se směrem k východnímu závěru snižuje, což vytváří pozoruhodné světelné i akustické efekty.

 
Graficke pismenko Základní kámen stavby byl položen 28. 6. 1931, svěcení proběhlo 12. 6. 1932. Celkové náklady činily 950 tisíc Kč, stavbu provedla místní firma Františka Záruby. Objekt se dodnes dochoval s minimálními změnami.
 
Graficke pismenko Před západní průčelí sboru byl umístěn Husův pomník od Františka Bílka z roku 1914. Nejprve stál před radnicí na Karlově náměstí, kde vzhledem ke své velikosti i netradičnímu provedení vyvolával kontroverze. Po obsazení zbytku Československa Němci v březnu 1939 se navíc stal politicky neúnosným. Zakrátko nato byl demontován. Po skončení války byl přesunut na Husovo náměstí, jehož úpravu navrhl architekt Kumpán. Původně monolitický pomník byl při demontáži rozřezán, což značně pozměnilo jeho vzhled.

Text: historie
3.10. 2009 - Ivan Grisa, dle Rišlink - Jouza - Zubíková: Průvodce k památkám Kolín EHD, nedatováno