zrušená trať Ostravice - Bílá

Ostravice, Staré Hamry, Bílá, přehrada Šance

Graficke pismenko Zaniklá historická horská železnice spojující v letech 1911 až 1965 současnou obec Ostravici s beskydskými horskými oblastmi Starých Hamer a Bílé. Původním smyslem výstavby železniční tratě ve složitém horském terénu kolem údolí řeky Ostravice bylo usnadnění a zrychlení dopravy vytěženého dřeva ze vzdálených hraničních oblastí beskydských lesů, z tzv. zadních hor. Zadní hory poskytovaly nemalý zdroj dřeva pro fungování tehdy již upadajících provozů železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí, Čeladné, Bašce a Frýdku. Do té doby se dřevo do železáren kolem středních a horních poloh toku řeky Ostravice splavovalo po řece, což bylo velmi náročné finančně a časově, nemluvě o mnohem menší efektivitě než po železnici. Za iniciativou výstavby železnice do hor stál majoritní vlastník lesů v moravské části Beskyd, tedy Olomoucké arcibiskupství, v menší míře pak majoritní vlastník lesů ve slezské části Beskyd, Těšínská komora, potažmo Habsburkové.

 
Graficke pismenko Bohužel, iniciativa zřízení železnice za účelem zefektivnění a zrychlení přísunu dřeva pro provoz železáren brzo vzala za své, neboť si investoři pozdě uvědomili, že budoucnost železáren je v černém uhlí, těženém na Ostravsku, nikoliv v uhlí dřevěném. Beskydská železnice si však brzo nalezla nový účel - s rozvojem a popularizací turistiky v Beskydech se stala hlavním způsobem dopravy turistů do zadních hor. Popularita a vytížení tratě byla nemalá a neomezily jí ani jedna ze světových válek. Zánik tratě přinesla až výstavba moderní údolní přehradní nádrže V Šancích (Šance) a tak poslední vlak vyjel z Ostravice do Bílé v roce 1965. Poté byl velký úsek bývalé železnice zatopen jejími vodami a zbylé úseky rozebrány.
 
Graficke pismenko Dodnes se zachovaly dlouhé úseky původního železničního náspu, kamenné opěrné zídky a několik kamenných mostků. V Bílé doposud stojí i původní nádraží - konečná zastávka tratě.

Text: turistické
25.2. 2016 - Jan P. Štěpánek