Graficke pismenko Kostel tvoří jednolodní renesanční stavba s dominující západní hranolovou věží o pěti podlažích a posledním oktogonáloním patrem. Věž zakončuje již barokní báň ve tvaru zdvojené makovice s lucernou. Hlavní vstup do kostela je prolomen v této věži, která je tedy průchozí a tvoří v přízemí hezkou předsíň s křížovou klenbou s hřebínky. Portál do kostela tvoří jednoduchý neprofilovaný lomený oblouk. Boční fronty kostela doplňují neodstupňované opěrné pilíře, mezi nimiž jsou umístěny půlkruhově zakončená okna. Půlkruhově zakončený presbytář není oproti lodi ustoupen ani výškově, ani na šířku. K jižní straně presbyteria je přistavěná menší obdélná sakristie s oratoří v patře. Stěna sakristie směřující k presbyteriu má zaoblenou zeď, která podtrhuje tvar kněžiště. Strmá střecha nad kostelem je stylově krytá šindelem. Nad presbytářem je nad hřebenem vztyčen drobný sanktusník.

 
Graficke pismenko Interiér hlavní, čtyř osé lodi je zaklenut valenou klenbou s výsečemi a štukovými žebry. Presbyterium od interiéru lodi dělí široká arkáda vítězného oblouku. V interiéru se při západní straně lodi nachází zajímavá kruchta vzniklá při úpravách kostela ve 2. pol. 19. století a dále renesanční pravoúhlý portál se znaky patronů kostela v době jeho výstavby – Baltazara Certyše z Kynšperka a jeho ženy Kateřiny.

Text: popis
12.9. 2009 - Jan P. Štěpánek


OOO