Renesanční zámek, původně hrad. První zmínka pochází ze začátku 8. stol. Mezi lety 1567–81 ho nechal přestavět Vratislav z Pernštejna pro sebe a svou choť. Současně se zámkem byla založena i zahrada, která byla upravena a rozšířena v 18. stol. Památkou UNESCO od r.1999.
Hlavní obrázek místa
zámek Litomyšl
© Vojtěch Barcal, 03/2014

Prohlídkové okruhy:

Základní prohlídkový okruh - představí to nejzajímavější ze zámku. Prohlídka unikátního zámeckého divadla, procházka arkádami, dále prohlídka Hlavního sálu, Modrého pokoje, barokní čítárny s enfiládou, Velké jídelny, Bitevního sálu, Hudebního salonu, Velké předsíně a pokoje služebné s přípravnou. Délka okruhu je cca 50 min.
Prodloužený prohlídkový okruh - dlouhá prohlídková trasa, zahrnující vše co obnáší základní prohlídkový okruh, plus prohlídku hostinských pokojů a zámecké kaple. Délka prohlídky je min. 90 minut.
Historické klavíry - expozice historických klavírů a dochovaných kulis z konce 18. století, které se zachovaly z jedinečného zámeckého divadla.
E.H. podle http://www.zamek-litomysl.cz, 7.9. 2013

  historie

  V raném středověku stával na místě dnešního litomyšlského zámku pomezní hrad Slavníkovců. Zmiňuje se o něm Kosmas ve své kronice při popisu hranic slavníkovského panství r. 981. Poté, co bylo r. 995 knížectví Slavníkovců vyvráceno vojenskou mocí Přemyslovce Boleslava II., náležela Litomyšl pod vládu pražských knížat. Řeka Loučná se tehdy nazývala Trstěnice, tj. řeka s rákosím a trstěnická stezka byla významnou obchodní cestou spojující Čechy s

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Východní Čechy, 15.1. 2005
  LITOMYŠL HRAD - Život na hradě.
  Řadu výkladův svých o starých hradech a tvrzích začínáme s jedním z nejstarších a nejpamátnějších hradův v krajině historicky důležité Na východním pomezí království Českého táhne se dlouhé a úzké údolí podél řeky Loučné, v staré době také Trstenice řečené. Svěží zelení lučin, kudy se řeka vine, střídá se tu se sinou barvou hájův, a stavení skorem veskrze podlé potoka rozložená zakrývají se za stromy stinnými, chtějíce veselým vzezřením půvab

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého I., 8.2. 2017
  Dějiny hradu a jeho držitelův.
  O vzniku hradu Litomyšle nelze podati zprávy doložené, ježto jest jen to na jisto postaveno, že zakladatel jeho slul Lutomysl a že založil hrad v dobách prastarých, kam již paměti nesahají. Poprvé připomíná Litomyšl Kosmas, řka, že byla pomezným hradem panství Slavníkova k východu. Podlé staré pověsti byl by však hrad ještě starší; neb nacházel se na něm kromě některých stavení knížecích chrám sv. Klimenta, jenž byl prý sv. Kyrillem a Methodějem

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého I., 9.2. 2017

  pověsti

  Pět tajemných G
  Pan Vratislav z Pernštejna nešetřil peněz na výzdobu zámku. Stavitel Baptista si povolal malíře Vlachy, kteří uměli zdobiti zdi sgraffity – obrazy škrábanými do omítky. Vlachové si přivezli vápno od Jaderského moře, jak o tom svědčí drobné ulity mořských živočichů, uchované v maltě. Zobrazili tu četné výjevy ze života domácího, biblického i bájeslovného, bitvy, rytíře a lovce. Záhadným zůstává dosud obraz, nacházející se v rohu při druhé

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Očarovaný pokoj
  Jeden ze zámeckých pokojů, nacházející se v jižním křídle zámku, byl po léta očarován. Nikdo v něm nechtěl přebývati, neboť se v něm za noci ozýval šramot, jako by v něm kdosi neviditelný tápal, vrážel do nábytku a jej přestavoval. Jednou zavítal do zámku zchudlý šlechtic a žádal, aby ho nechali v zámku přes noc. Pán zámku, jemuž nebyl host právě po chuti, nařídil komorníkovi, aby ho sice dobře pohostili, ale aby ho dali spáti do očarovaného

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Pyšná hraběnka
  Za dávných dob bydlila v litomyšlském zámku hraběnka, která byla velmi pyšná a ješitná. Nestrpěla, aby kdo nosil podobné ozdoby a šperky, jaké měla ona sama. Ráda se převlékala a ukazovala v nejrůznějších šatech. Když ji sousední šlechtičny napodobily, chtějíce se jí vyrovnati, tu ve své pýše si dala upéci oblek z pečiva a ozdobiti jej barevnými polevami, jimiž se krášlí pouťové marcipány. Nesouc se jako pávice, vyšla si v něm v neděli na

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  U kolébky tvůrce české hudby
  Na litomyšlském zámeckém vrchu stojí budova pivovaru, v níž je uchována rodná světnička Bedřicha Smetany. Pamětní deska, zasazená na budově, upozorňuje na ni mimojdoucí nápisem: - Zde v budově panského pivovaru narodil se 2. března 1824 z rodičů Františka a Barbory, rodem Linkové, Bedřich Smetana, tvůrce české hudby.- Na reliefu připojeném k nápisu spatřujeme kolébku s dítětem, u níž předou tři sudičky nit osudu. Tak jako v pohádce. A což

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002


  Podzimní procházka půvabnými pražskými parky

  Zajímavosti

  Letošní podzim nezačal zrovna šťastně a aktuální situace nepřeje výletům do míst s vysokou koncentrací lidí. Kam ale v Praze jít a zároveň se vyhnout všudypřítomným turistům? Co říkáte na virtuální procházku pražskými parky, sady a zahradami? Pokud vás mé povídání zaujme a rozhodnete se do těch míst vypravit, máte naději se davům lidí vyhnout.

  Státní hrad a zámek Velhartice - místo, jež miloval nejen král Karel s přítelem Buškem, ale i slavný Jan Werich

  Hrady a zámky

  Ve 14. století patřily Velhartice mezi naše největší a taky nejvlivnější hrady. Jako téměř každý hrad, se i tento nachází na kopci a již přes 700 let z něj shlíží na stejnojmenné město nacházející se pod ním. Toto městečko má běžně pouze 850 obyvatel, ale v sezónu se mění na turisticky velmi vyhledávané místo. A není divu. Návštěvníci, přijíždějící do těchto končin, již z dálky mohou pozorovat pohádkovou scenérii chaloupek a hradu vykukujícího z hlubokých šumavských lesů.

  Záhada sochy v parku poblíž ředitelství ČKD Blansko

  Cestování

  Pojedete-li někdy od Brna směrem na Blansko, hned na okraji města budete míjet správní budovu slavné firmy ČKD. Nedaleko se nachází malý parčík a v něm trošku kontroverzní pomník, jehož stáří se odhaduje na více než 100 let. Skutečný původ je dodnes trochu záhadou.

  Viklan co se již neviklá a další zajímavá místa v Jihočeském kraji

  Hrady a zámky

  Nastalo nám krásné babí léto plné slunce, skončil sice čas dovolených, ale počasí nás stále láká ke krásným výletům, kdy se příroda barví barvami a vzduch svěže voní. Při obdivování krás přírody nám může do cesty přijít, jakoby náhodou, některý z méně i více známých skvostů Jihočeského kraje.

  Chcete se stát boháči? Přesně za půl roku vydá hrad Sion svůj poklad!

  Hrady a zámky

  Vydejte se dnes s námi asi 8 km jihozápadně od Kutné Hory, kde se v blízkosti obce Chlístovice nachází zřícenina gotického hradu Sion. Pokud jste dosud o něm neslyšeli, pak jste o hodně přišli a co nejdříve to musíte napravit

  Větrný mlýn Velké Těšany aneb život ve mlýně nebyl pro princezny

  Hrady a zámky

  Kdy a kde se roztočilo první větrem poháněné mlýnské kolo, se už s určitostí asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že se tím splnil pradávný sen člověka, spoutat nepolapitelný a neviditelný vítr a využít jej ve svůj prospěch. Ale protože živel je živel a ten nikdy nebude poslouchat jako beránek, mnohokrát nechal lidi na holičkách a mlynářům připravil nejednu krušnou chvíli.

  Pardubický kraj,  Svitavy  (SY), Litomyšl
  OOO