Románský hrad založil kolem roku 1207 rod von Staatz, který v roce 1250 vymřel. Později babenberská pevnost. V roce 1551 jej získal rod baronů Breunerů von Rabenstein. Opuštěn po třicetileté válce, kdy jej zputošili Švédové.
Hlavní obrázek místa
Celkový podhled od severovýchodu (na věž)
© David Hamza, 08/2008
Graficke pismenko Hrad byl postaven na izolovaném vápencovém vrchu, který výrazně převyšuje své okolí. To umožňovalo kontrolovat z hradu široké okolí a vzhledem k příkrosti svahů poskytovalo hradu lepší obranyschopnost. Dodnes se zachovaly dlouhé úseky hradeb s několika branami. Hradní jádro, které nebylo příliš velké, se dochovalo v horším stavu. Dominantou je téměř 10 metrů vysoký zbytek věže, na kterém je nyní umístěna anténa. V sousedství se nachází další věžovitý pozůstatek hradu. Vlastní jádro hradu je bez vegetace, jen porostlé trávou. Vzhledem k použitému materiálů (vápenec) a poloze, je hrad z daleka viditelný. V roce 2009 proběhlo další částečné ...
D. Hamza, 2.9. 2009

  historie

  Na zakládací listině kláštera Michelbeurn ze září 1072 je uveden jako svědek Pucho de Stoz. Předpokládá se, že se jedná o šlechtice spojeného panstvím Staatz, ale není to jisté. V letech 1125 a 1137 je zmiňován Reginger ze Staatzu. Další majitel panství Oldřich von Staatz, je uváděný jako smělý rytíř a turnajový bojovník. Rod von Staatz však vymírá již r. 1250. Hrad Staatz byl jako vojenská pevnost v písemných pramenech uváděn hned několikrát.

  2.9. 2009
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Rakousko
  Dolní Rakousko