Raně got. hrad z přel.12. a 13. stol. Za Mat. Čáka výrazně opevněn. Po r. 1388 za Stiborských hrad přeměněn v přepychové sídlo. Renesančně upraven Bánffyovci. V r. 1729 vyhořel a nebyl obnoven. Ve 3. čtvrt. 20. stol. proběhla rozsáhlá konzervace.
Hlavní obrázek místa
hradní jádro na vysokém skalním bradle
© Jan P. Štěpánek 06/2010
Graficke pismenko Jedna z nejfotogeničtějších a nejvýraznějších hradních zřícenin na Slovensku, dominanta středního Pováží – hrad Beckov.
Výrazná a památkově zakonzervovaná zřícenina se nachází na výrazném skalním bradle zvedajícím se více než 60 m nad širokou nivu řeky Váh nad stejnojmenným městečkem.
Hrad byl po více než čtvrt století trvající památkové konzervaci opět zpřístupněn veřejnosti, která si jej může volně prohlédnout v návštěvní době. Vstup do zříceniny je symbolicky zpoplatněn.
Na hrad vede značená, asi půl kilometru dlouhá stezka z návsi městečka pod hradem. Těsně před hradem se při stezce nachází poměrně rozsáhlý a udržovaný židovský hřbitov, který stojí za prohlídku.
Jan P. Štěpánek, 29.9. 2009

  turistické

  V roce 2010 je hrad Beckov kompletně uzavřený, takže pokud se sem chystáte, připravte se na to, že hrad uvidíte jenom z venčí. :-(
  Jan Ptáček , 17.6. 2010

  historie

  Pro vystavění hradu Beckova bylo vybráno přes 60 m vysoké samostatné skalní bradlo. Výzkumem bylo dokázáno, že tato dominanta, čnící vysoko nad záplavové území široké nivy řeky Váhu, byla využita již na přelomu letopočtu. Intenzivní osídlení hradního bradla lze datovat do 9. století, kdy zde vzniklo velkomoravské hradiště. To lze snad ztotožnit z hradem „Blundus“ v tzv. Anonymově kronice. Tato kronika zmiňuje osídlení hradu již před příchodem

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, 2007, 29.9. 2009

  popis

  Před výstavbou první kamenné fáze hradu byl vrchol výrazného skalnatého bradla terénně upraven. Tyto práce se týkaly především jihovýchodní části kopce. Ve výsledku oválný hradní vrchol obtáčela na maltu zděná kamenná hradba, jejíž pravidelnost byla deformována skalními útesy. Hradní jádro tak získalo délku takřka 100 m, do něhož se vstupovalo od jihu, z jediného přístupného místa. Pro umístění nepravidelně lichoběžníkového paláce (cca 16–23 m x

  Jan P. Štěpánek s využitím M. Plaček, M. Bóna: Encyklopedie slovenských hradů, 2007, 29.9. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Trenčiansky
   Ilava  ( IL )