Zámek Hroby.

Graficke pismenko Celý areál je tvořen dvěma díly, oddělenými od sebe silnicí. Severní – zámecký a hospodářský, a jižní, sestávající z chátrající zámecké zahrady a parku. Na místě původního panského sídla zde vystavěl rod Smrčků z Mnichu tvrz novou. Její původní stavební podoba však již není přesně známa. O tvrz přišel Adam Smrčka jako účastník pražské stavovské rebelie v roce 1620. Stavebními úpravami v roce 1691 byl na tomtéž místě vyzdvižen Františkem Jiřím Kochem barokní zámek, na jehož dokončení se čekalo až do první poloviny 18. století. Až od roku 1751 jsou dochovány první zmínky o tomto raně barokním sídle.

 
Graficke pismenko Od roku 1753 byl zámek v držbě hraběnky Marie Terezie Krakovská z Kolovrat. Za doby vlastnictví Kolovratů Krakovských bylo provedeno několik stavebních úprav a v roce 1839 zde přibyla i tři krátká křídla, orientovaná směrem do dvora. V těchto letech taky patrně dochází k rozdělení obou zámeckých areálů silnicí.
 
Graficke pismenko Roku 1878 se Hroby dostávají sňatkem do vlastnictví Latourů a ti jej drží až do roku 1948.
 
Graficke pismenko Hlavní průčelí trojkřídlé zámecké budovy s vchodem je situováno k západu. Celá budova je kryta mansardovou střechou, v jejímž hřebenu stojí čtyřhranná vížka s cibulovitou nástavbou. Fasáda je zvýrazněna jednoosým, plochým rizalitem.
 
Graficke pismenko Uvnitř přízemních místností jsou obytné prostory zaklenuté, valené s výsečemi. Celé nadzemní patro je pak většinou plochostropé.
 
Graficke pismenko Abychom mohli poznat celý stavební vývoj zámku, bylo by nutné provést jeho důkladný stavební průzkum.

Text: historie
30.8. 2009 - Jaroslav Šefčík